Familie Muurling

Familie Muurling

Omdat we iets van ons leven willen maken

Mijn podcast

Iedere werkdag maak ik een korte podcast van ongeveer 15 minuten, waarin ik aan de hand van een rooster een korte meditatie/overdenking maak.

“Durk zoekt als een Rabbi naar de ziel van de tekst” (Uitspraak Collega)

Ik gebruik het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap zodat ik niet zelf kies maar iedere dag zelf ook weer verrast wordt door de tekst.

“Via meditatieve Bijbelstudie ontdekt Durk iedere dag weer wat nieuws en lijkt het wel of God, nee verteld God altijd weer wat tegen ons”

Geniet, reageer maar niet maar laat je slechts uitdagen en ben j e het niet eens? Reflecteer en ontdek wat God jouw dan zegt! Gaaf toch